Pozycjonowanie stron internetowych to usługa, która jest niezwykle szeroko oferowana w internecie. Wielu specjalistów prywatnych oraz agencji SEO czy interaktywnych oferuje promowanie naszej strony www w wyszukiwarce Google oraz udostępnia wiele możliwości współpracy. Ogólnie na rynku funkcjonują trzy typy umów — abonamentowa, za efekt i hybrydowa. Klienci przeważnie nie wiedzą dokładnie, na jakiej zasadzie działa każda z nich oraz jakie ma plusy i w jakiej sytuacji warto podpisać akurat dany rodzaj umowy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o typach umów o pozycjonowanie.

Umowa abonamentowa

Umowa abonamentowa to najpopularniejszy typ umowy o pozycjonowanie na rynku. Zakłada ona podpisanie umowy czasowej np. na rok oraz płacenie miesięcznie abonamentu przez ten okres w określonej sumie. W zamian za to będziemy otrzymywali od agencji SEO określone działania pozycjonujące i czynności wykonywane przy witrynie. Umowa taka posiada bardzo wiele plusów. Nawet po uzyskaniu efektu, na którym nam zależało, nadal w cenie abonamentu agencja będzie zajmowała się daną witryną. Agencja może też lepiej rozplanować prace przy witrynie, przeznaczając np. więcej czasu na jej optymalizację na początku współpracy, gdyż wie że otrzyma wynagrodzenie za pracę — co jest efektywne. Umowa taka jest też korzystna dla klientów pod kątem finansowym. Wiedzą oni, jaką sumę będą płacili za pozycjonowanie przez konkretny czas, co lepiej pozwala zaplanować i wykorzystywać budżet przeznaczony na pozycjonowanie. Z umów abonamentowych warto skorzystać jeśli chcemy pozycjonować naszą stronę internetową regularnie i długofalowo. W ten sposób będziemy współpracowali z jedną agencją na stałe, która będzie znała naszą witrynę i będzie mogła efektywniej wykorzystywać jej potencjał. Plusy umowy abonamentowej to:
• regularna współpraca z jedną agencją,
• efektywne wykorzystanie czasu umowy,
• możliwość stabilnego promowania biznesu w Google.

Umowa za efekt

Umowa o pozycjonowanie za efekt jest umową, przy której płacimy agencji SEO jedynie wtedy, kiedy osiągnie ona umówiony efekt np. uzyskanie pozycji TOP1 pod danym hasłem. Jeśli agencja SEO nie wykona zadania i nie spełni warunków umowy, nie będziemy musieli płacić jej wynagrodzenia. Plusem tego typu umowy o pozycjonowanie jest dbałość i staranie się agencji SEO. Chcą one bowiem otrzymać wynagrodzenie jak najszybciej, a więc prace przy stronie będą intensywne. Doinwestowanie strony w content czy linki zewnętrzne z pewnością pozytywnie wpłynie też na stronę w przyszłości. Umowy za efekt warto wykorzystywać jeśli naszym głównym celem jest osiągnięcie jakiegoś rezultatu np. obecność strony w TOP3 czy pozyskiwanie pewnego ruchu. W tej opcji płacić będziemy jedynie za efekt, który nas interesuje, nie marnując środków na zbędne usługi, których otrzymanych w pakiecie nie będziemy wykorzystywali. Minusem umowy o pozycjonowanie za efekt jest fakt, iż agencje nie widząc możliwość osiągnięcia efektu, mogą zrezygnować ze współpracy. Często anonimowe — niesprawdzone agencje mogą manipulować statystykami np. sprowadzając bezwartościowy ruch na stronę. Wybór tej umowy będzie zatem wymagał rzetelnego sprawdzenia danej agencji SEO.

Umowa hybrydowa

Umowa hybrydowa łączy sobie zarówno umowę abonamentową jak i umowę za efekt. Jest ona złożona dwóch części — które możemy dowolnie regulować ustalając dokładnie taki stosunek danej części do drugiej jaki chcemy. Część umowy hybrydowej stanowić będzie umowa abonamentowa. Może być to np. 60% a część umowa za efekt — 40%. W myśl umów hybrydowej miesięcznie będziemy płacili pewną sumę pieniędzy agencji SEO za pozycjonowanie naszej strony www w zamian za wykonywanie konkretnych czynności przy stronie. Drugą część pieniędzy zapłacimy jedynie wtedy, kiedy osiągniemy dany efekt. Może być to jednorazowa wypłata za dany efekt lub wypłaty etapowe za uzyskiwanie kolejnych rezultatów. Umowa taka jest najbardziej elastyczna i pozwala się kształtować niemal w dowolny sposób. Jest to dobre rozwiązanie gdy zależy nam ogólnie na pozycjonowaniu, ale chcemy też osiągnąć konkretny cel z naszą witryną internetową. Dzięki temu będziemy efektywnie wykorzystywali budżet przeznaczony na pozycjonowanie, będziemy mogli osiągać dokładnie takie efekty, jakie sobie ustaliliśmy wraz z regularnym dbaniem o witrynę. Umowy hybrydowe warto wykorzystywać np. pozycjonując sklepy internetowe, regularnie je przez to promując, a jednocześnie motywując agencję do pracy.